Automatiserings & Adviesbureau P.v.Leeuwen VOF 2014

Net als een auto heeft een computer onderhoud nodig.


Als vooraanstaand leverancier van automatiserings oplossingen heeft Automatiserings & Adviesbureau P.v.Leeuwen een (ondertussen veel gekopieerd) concept ontwikkelt om computer uitval tegen te gaan.


Als leverancier van systemen worden wij veelvuldig geconfronteerd met computers en laptops  die niet “goed” meer werken.  In deze tijd kunnen we een computer slecht missen.  Ons vakkundig personeel is prima in staat problemen op te lossen, en wij werken eraan zo kort mogelijke reparatie tijden te hanteren maar voorkomen is beter dan genezen.

Voor Na